Hızlı Okuma Bu Yaşlarda Öğretilir!

Eğitimimizin yıllık planlaması içinde, bol paragraflı yeni nesil sorularla, zamanlamanızı ölçerek öğrencilerimizi hem okul sınavlarına hem de LGS’ye hazırlıyoruz. Okullar için Temel Eğitimi programı 26 dersten oluşan, uygulama ve ders kitabı ile entegre bir şekilde, haftada iki ders olmak üzere öğrencinin sınıf arkadaşlarının olduğu 12 kişilik sınıflarda çevrim içi olarak uygulanmaktadır. Eğitim boyunca yapılacak tüm egzersizler ve antrenmanlar MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. Programa uyan ve öğretmenini dinleyen her öğrenci bu eğitim ile başarıyı yakalayacaktır.

ŞİMDİ KAYDOL
Corpus.Study Monster

“Bilgi güçtür ve okumak bilgi toplamanın en kısa yoludur. Sorgulayan, okuduğu metinden çıkarımlar yapan ve düşüncelerini ifade edebilen nesiller yetiştirmeliyiz.”

Her öğrencinin okuldaki sınıf arkadaşıyla bir arada olduğu Okullar için Temel Eğitim programı, uzman öğretmenler tarafından öğrenciye 12 kişilik sınıflarda verilen ve bir dönem süren programdır.

Bir dönemlik eğitim programının amacı, öğretmenlerimizin öğrencilerimizin gelişimlerini kısa zaman aralıklarında kontrol etmeleri, öğretmenlerimizin çocuklarımızın tümünün gelişiminin bire bir takibini sağlamalarıdır.

Her ders bir önceki derste çalışılan konulara tüm öğretmenlerin hakim olması ve en önemlilerinden biri de ailenin hedeflenen kısa süreli amaçları anlaşılır ve yalın bir şekilde görerek çocuklarının gelişim seviyelerinden daha somut bir şekilde bilgilenmeleri ve öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının takibini yapabilmeleridir.

Ortaokul dönemi, liselere giriş sınavının hazırlıklarının yapıldığı dönemdir. Liselere Giriş Sınavına sadece 8. Sınıfta değil, daha önceki yıllarda başlanmalıdır. Çocukların başarılı olması için; çocuğa kitap okuma, düzenli ders çalışma, zaman çizelgesi hazırlama ve ona uyma, öğrenmeye meraklı olma, yeteneklerini geliştirme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

Günümüzde merkezi sınavlar, dakikada en az 350 kelime civarında okumamızı gerektirmektedir. LGS’de 135 dakika içinde her soruya 1.5 dakika süre veriliyor. Dakikada 350 kelime altında okuyan öğrencilerin bu sorular karşısında düşünecek zamanı kalmıyor.

Corpus.Study, bu sorunu çözmek ve öğrencilere bu beceriyi kazandırmak için yaratıldı. Uzun okuma metinlerini, daha kısa sürede ve daha az emek harcayarak, üstelik daha iyi bir anlama oranıyla okuyabilirsiniz.

5.

Sınıflar için Bireysel Temel Eğitim

LGS 8. sınıf öğrencilerine yönelik olsa da uzmanlara göre 5. sınıftan itibaren hazırlık sürecine başlamanın avantajları çoktur. Dört yıl sürecek aşamalı bir hazırlığın söz konusu olduğunu kabul edersek; 5. sınıf yeni bir kademeye başlamanın ve değişen sisteme alışmanın ilk yılı. Öğrencilerde etkin ders dinleme, anlamadığı konuyu sorabilme ve zaman yönetimi kavramının yerleşmesi tam da bu yaş grubunda oluşmaktadır.

ŞİMDİ KAYDOL

6.

Sınıflar için Bireysel Temel Eğitim

6.sınıfta artık LGS sınavına da yaklaşmış olduğumuzu göz önüne alırsak soru çözümüne kendimizi alıştırmak oldukça önem kazanıyor. Ortaokulun her sınıf düzeyinde olduğu gibi 6.sınıfta da sağlam bir temel oluşturmak oldukça önemli. Müfredat ile uygun olan çalışma programı ile başarıyı yakalayacak, anlayarak okuma hızınızı istediğiniz düzeye çıkaracaksınız.

ŞİMDİ KAYDOL

7.

Sınıflar için Bireysel Temel Eğitim

7.sınıf hem akademik müfredat açısından hem de LGS’ ye hazırlık açısından çok önemli. LGS’de yer alan bazı konuların 7.sınıfla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bol bol yeni nesil sorular çözerek pratiği arttırabiliriz. Sınavda zaman yönetiminin lehimize çalışması için yapacağımız en güzel şey; anlam bilgisi, paragraf içerikli sorular ve yeni nesil sorular çözmektir.

ŞİMDİ KAYDOL

8.

Sınıflar için Bireysel Temel Eğitim

8. sınıf temel eğitimdeki amacımız öğrencilerimizin yeni nesil soru tarzlarına yönelik analitik düşünme ve test tekniğini , doğru ve hızlı okuma, anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme ve onlara sınav kaygısını yönetmeyi öğretmektir. Başarı için çalışmak önemlidir, fakat doğru çalışmak daha da önemlidir. Anlayarak okuma hızını ideal seviyeye çıkaran öğrencinin sınavdaki performansı ve zaman yönetimi daha iyi olacaktır.

ŞİMDİ KAYDOL
Corpus Ballons

Corpus Study Okullar için Eğitim Paketleri